Home
Index
Updates 2ev
Updates 1ev
Pianostudio/Lessen
Peter van Korlaar
Pianoinstituut
10e F.Liszt Concours
Franz Liszt Concours
Lisztjubconcert 2011
Franz Liszt Kring
Liszt in Zaltbommel
Liszt aan de Waal
Zaltbommel en Liszt!
Opmerkelijke vondst!
Vijf dagen Liszt!
Een verslag....
Foto's Lisztfestival
Componisten
Concerten-recensies
CD besprekingen
Nikola Meeuwsen-KbdP
14e KbdP Den Bosch 1
13e KbdP Den Bosch
Guldenberg Klassiek
12e KbdP Den Bosch
Vught Klassiek 2017
Vught Klassiek 2016
Vught Klassiek 2015
Vught Klassiek 2014
11e KbdP Den Bosch
10e KbdP Den Bosch
9e KbdP Den Bosch
8e KbdP Finale 2011
7e KbdP Finale 2010
7e KbdP Olga Kozlova
5e KbdP 2008
Huisconcerten
Gastenboek
Links
Sitemap

Een vroege bron.....

Een opmerkelijk krantenbericht werd op 27 mei 2011 door Albert Brussee

secretaris van de Franz Lisztkring,

gevonden in het Zaltbommelse Streekarchief. Het bericht bevond zich in het 

'Zalt-Bommelsch Nieuws - en Advertentieblad'  van

14 november 1919 (4e jaargang, no. 46)

In dit bericht geeft de toenmalige Burgemeester J.F.B. van Hasselt antwoord op een vraag over het CARILLON (van de Gasthuistoren, PvK) De plaats van handeling betreft een raadsvergadering. 

De vraag werd gesteld door Wethouder Wink, hij vraagt ter vergadering

'of het CARILLON wel geschikt is tot het geven van kunst'. 

Het antwoord van de Burgemeester, wij citeren uit de krant: 

'De voorzitter bevestigt dit en verhaalt dat den grooten componist Liszt,

die eens perboot Bommel passeerde, door het prachtige klokkenspel

in verrukking werd gebracht.

Hij verzocht  de kapitein der boot hem aan wal te willen zetten, wat geschiedde,

en heeft hier een dag vertoefd om er op zijn gemak naar te luisteren'

Hieruit mag blijken dat het verhaal over 'Liszt die Zaltbommel bezocht', al veel eerder rond circuleerde, en zeker al ruimschoots voor 1939 bij de oude Zaltbommelse notabelen bekend was. In dat jaar, 1939 immers,  verscheen de 1e druk van IMPROMPTU, het inmiddels legendarische boekje van Dr. A. van Anrooy, waarin hij het verhaal vertelt over Franz Liszt die ooit voet aan wal gezet zou hebben in Zaltbommel, en over zijn ontmoeting met Carolus Leenhoff, en diens dochter Suzanne

(PvK - september 2011)

Stichting Pianoinstituut | pianoinstituut@planet.nl

UA-37785092-1