Home
Index
Updates 2ev
Updates 1ev
Pianostudio/Lessen
Peter van Korlaar
Pianoinstituut
10e F.Liszt Concours
Franz Liszt Concours
Lisztjubconcert 2011
Franz Liszt Kring
Liszt in Zaltbommel
Liszt aan de Waal
Componisten
Concerten-recensies
Symfonisch Concert
Orgelconcerten
Philh Zuid-Nederland
Het Brabants Orkest
Solorecitals
Korenconcerten
Senta/Winterconcert
Meisje&Zwavelstokjes
Z'Bommels Kamerkoor
Fotoalbum
Jeroen Bosch K 29-06
Capella Brab 24 juni
Femmes Vocales 23-06
Senta 04-2010
Brab Dagblad 2015
Brab. Dagblad 2014
Brab. Dagblad 2013
Brab.  Dagblad 2012
CD besprekingen
Nikola Meeuwsen-KbdP
14e KbdP Den Bosch 1
13e KbdP Den Bosch
Guldenberg Klassiek
12e KbdP Den Bosch
Vught Klassiek 2017
Vught Klassiek 2016
Vught Klassiek 2015
Vught Klassiek 2014
11e KbdP Den Bosch
10e KbdP Den Bosch
9e KbdP Den Bosch
8e KbdP Finale 2011
7e KbdP Finale 2010
7e KbdP Olga Kozlova
5e KbdP 2008
Huisconcerten
Gastenboek
Links
Sitemap

 

 

Gehoord:

Liebesliederwalzer op. 52 en op. 65 van Johannes Brahms

Uitvoerenden: Jeroen Bosch Koor o.l.v. Paul van Gulick

met medewerking van Balletstudio Geraldine

Locatie en datum:

Kapucijnenkerk aan de v/d Does de Willeboissingel in

's-Hertogenbosch

Vrijdagavond 29 juni 2012

Pianisten: Elena Yefanova en Marlous Nypels

 

foto's: Joke Hooymans

www.hooijmansfotografie.nl

 

De ‘Romantiek’ is weer in…!

(Brahms en Ballet, een ideale combinatie…)

 

 

door: Peter van Korlaar

 

Als je de titels bekijkt van drie concerten die ik in één week tijd kon bezoeken, dan is de conclusie gerechtvaardigd dat de ‘Romantische muziek’ uit de 19e eeuw weer helemaal terug is! In Rossum in de Bommelerwaard nam dirigente Sylvia van der Vinne op 23 juni 2012 afscheid van het door haar opgerichte vrouwenkoor Femmes Vocales’ met de aansprekende titel ‘Weemoed en Romantiek’. Daags daarna op zondag 24 juni hoorde ik dirigent Marc Versteeg met zijn ‘Capella Brabant’ in een ‘Romantisch programma’ met de pakkende titel: ‘Geloof, Hoop & Liefde’, uitgevoerd in de historische Lambertuskerk te Raamsdonk. Tijdens dit concert werden ondermeer de ‘Liebesliederwalzer op. 52’ uitgevoerd van Johannes Brahms. En dan was daar nog als klap op de vuurpijl (of liever gezegd de ‘pijl van Amor’….)  het grote gemengde Jeroen Bosch Koor met een prachtig Brahmsprogramma, eveneens met de ‘Liebesliederwalzer op. 52, maar nu ook met de minder vaak uitgevoerde walsen onder het opusnummer 65. Dirigent Paul van Gulick had het zich bepaald niet gemakkelijk gemaakt met het streven om nu beide cycli te doen uitvoeren.

 

Onvergelijkbare grootheden….

 

Een vergelijking met de uitvoering van de ‘Liebesliederwalzer op. 52’, een kleine week geleden ook uitgevoerd door ‘Capella Brabant’ ligt voor de hand, toch is dat niet reëel, aangezien beide koren zich maar moeilijk met elkaar laten vergelijken. Een korte schets van Capella Brabant gaf ik reeds in het artikel over het concert dat dit koor gaf op 24 juni 2012.

 

Het Jeroen Bosch Koor werd op 1 januari 1968 opgericht, en bestaat momenteel uit zo’n 90 leden. Veel leden die destijds de oprichting van het koor hebben meegemaakt, zijn nu nog steeds met volle overtuiging lid van dit sympathieke koor. Hieruit kan men opmaken dat enerzijds het ledenbestand wat grijzer begint te worden, anderzijds is er een grote sociale cohesie binnen het koor, met daardoor zeer weinig verloop van leden. Dirigent van het eerste uur was Dhr. Frans van Schendel, die nog steeds vanuit zijn huidige woonplaats Zoetermeer, zoveel mogelijk de concerten van ‘zijn’ koor bezoekt. Het koor voerde in het verleden grootse projecten uit, zoals de beide Requiemmissen van Mozart en Verdi; de Matthäus Passie van J.S. Bach; The Armed Man van Karl Jenkins en ‘A Ceremony of Carols’ van Benjamin Britten. Het Jeroen Bosch Koor werkte ook veel samen met andere grote koren zoals het Princenhage’s Mannenkoor en het Residentiekoor. Deze grote projecten kwamen steeds tot stand onder de bezielende leiding van de ervaren dirigent Paul van Gulick. Hij was ook de motor achter enkele  internationale projecten met solisten en orkest uit Krasnojarsk in Siberië.

 

 

 

 

Men waande zich in Wenen op het Nieuwjaarsconcert….

want plotseling waren daar tijdens het zingen van de ‘Liebesliederwalzer – op. 52’, de ballerina’s van balletschool ‘Geraldine’ uit Rosmalen, die op een zeer elegante wijze een dimensie extra gaven aan de toch al feërieke stemming die Brahms in ¾ maat nu eenmaal oproept. Het moet gezegd worden dat Geraldine van de Griend die tekende voor de choreografie er buitengewoon goed in geslaagd was om de muzikale lijnen in overeenstemming te brengen met de bewegingen en danspatronen die ze haar pupillen liet uitvoeren. Dat de Kapucijnerkerk daar natuurlijk niet geschikt voor is, want het voltallige publiek wilde ook wel eens wat zien (!)….deed daar niets aan af. Gelukkig liet ze haar fraai uitgedoste danseressen vaak gebruik maken van de lange gangpaden tussen de kerkbanken, zodat het visuele aspect toch nog enigszins tot zijn recht kwam.  Heel fraai was de versmelting van dans en muziek in nr. 6: ‘Ein kleiner, hübscher Vogel’, waar de balletgroep terug was gebracht tot slechts vier ballerina’s. Wat een vondst van de choreografe om de danseressen weer als een ‘golf’ te laten verdwijnen in het prachtige nr. 14, ‘Sieh, wie ist die Welle klar’

 

Spaanse dansen als tussendoortjes…

Na de eerste sessie speelden de beide pianistes,  Elena Yefanova en Marlous Nypels drie deeltjes uit de Spaanse Dansen op. 12 voor piano a quatre mains van Moritz Moszkovski.  Hoewel deze dansen door dit dames-duo voorbeeldig werden gespeeld had ik liever (om geheel in de stijl te blijven van Johannes Brahms) enkele van diens Hongaarse Dansen gehoord.

 

 

De Neue Liebesliederwalzer op. 65 hoor je niet zo vaak....

 

Als laatste werk van het doorlopende concert zonder pauze stonden de

‘Neue Liebesliederwalzer op. 65’ geprogrammeerd. Deze vijftien ‘Neue Liebesliederwalzer’ werden enige jaren later (in 1874) door Brahms gepubliceerd. Brahms arrangeerde deze ‘walsen’ iets meer voor separate solostemmen of duocombinaties. De cyclus wordt minder vaak uitgevoerd dan de eerste serie ‘Liebeslieder op. 52’.  Op het eerste gehoor klinken ze iets compacter, terwijl de melodielijnen ook korter in het geheugen achterblijven.  De pittige pianobegeleiding voor 4 handen werd degelijk maar ook transparant door de beide pianistes gespeeld. De harmonische pianoklank is onontbeerlijk  om tot een succesvolle uitvoering van deze werken te kunnen komen en dat was hier bij deze uitvoering ook zeker het geval. Paul van Gulick had bij zijn tempokeuzes iets minder mogelijkheden om daarin te variëren, anders zou het voor de jeugdige ballerina’s wel heel lastig zijn geworden om hun bewegingen met de muziek synchroon te laten lopen. Prachtig was ook nr. 9 met zijn lastige chromatische afstanden (‘Nagen am Herzen fühl ich ein Gift mir’ )

 

 

Vanwege de overakoestiek en de verrassend hoge temperatuur in de kerk waren er soms wat problemen met de intonatie, maar die stonden een succesvolle afloop van dit concert zeker niet in de weg!

Het was ook niet de eerste keer dat het enthousiast zingende Jeroen Bosch Koor de ‘Liebesliederwalzer op. 52’ van Brahms uitvoerde; al enige decennia geleden stond deze cyclus op de toenmalige lessenaar van oud-dirigent Frans van Schendel met medewerking van de pianisten Jos Wielakker en Peter van Korlaar (de schrijver van dit artikel….)   

Ballet en  Brahms, alhoewel de grote meester een voorliefde had voor de 'Weense Wals' kon hij zelf niet dansen. In ieder geval zagen we hier een verrassende combinatie, en zeker voor herhaling vatbaar! 

 (PvK - juli 2012)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Pianoinstituut | pianoinstituut@planet.nl

UA-37785092-1