Home
Index
Updates 2ev
Updates 1ev
Pianostudio/Lessen
Peter van Korlaar
Pianoinstituut
10e F.Liszt Concours
Franz Liszt Concours
Lisztjubconcert 2011
Franz Liszt Kring
Liszt in Zaltbommel
Liszt aan de Waal
Componisten
Concerten-recensies
CD besprekingen
Nikola Meeuwsen-KbdP
14e KbdP Den Bosch 1
13e KbdP Den Bosch
Guldenberg Klassiek
12e KbdP Den Bosch
Finale 07-06-2015
Nesterenko&Vasheruk
Sophiko Simsive
Christian Sanders
Dimitrov & Boelee
Vught Klassiek 2017
Vught Klassiek 2016
Vught Klassiek 2015
Vught Klassiek 2014
11e KbdP Den Bosch
10e KbdP Den Bosch
9e KbdP Den Bosch
8e KbdP Finale 2011
7e KbdP Finale 2010
7e KbdP Olga Kozlova
5e KbdP 2008
Huisconcerten
Gastenboek
Links
Sitemap

Meesterschap en overrompelend Pianospel...

 

 

 

 

Finale van de 12e Koffie bij de Piano

 

Gehoord in het

Theater aan de Parade

Den Bosch, zondag 7 juni 2015

door:

Peter van Korlaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Pianist: Erwin Weerstra
  • Presentator: Mattias Spee
   1. Schumann/Liszt: Widmung
   2. Maurice  Ravel: Scarbo (uit Gaspard de la Nuit)
 • Pianiste: Sophiko Simsive
  • Presentator: Louis Stassen
   1. Schumann/Liszt: Widmung
   2. Franz  Liszt: Mephistowals nr. 1
 • Pianist:  Andrey Nesterenko
  • Presentator: Merel Adolfsen
   1. Schumann/Liszt: Widmung
   2. Mili Balakirev: Scherzo voor piano nr. 2 in bes

 

Bij de succesvolle serie Koffie bij de Piano worden hoge kwaliteitseisen gesteld. Dat men daarmee kan overleven in de schijnbaar steeds kleiner wordende wereld van de klassieke muziek bewijst deze unieke pianoserie die vandaag in 's-Hertogenbosch de Finale van haar 12e jaargang mocht beleven.

Weer werden in het afgelopen seizoen door het publiek drie zeer talentvolle pianisten uitverkoren. Ze werden daarbij gekoppeld aan drie, eveneens door een publieksstemming uitverkoren, presentatoren. Mattias Spee (1997, Hilversum) is een gemakkelijk sprekende presentator, die jeugdige overmoed koppelt aan een gedegen voorbereiding. Dat kan ook haast niet anders, want hij combineert zijn pianostudie aan de Jong Talentenafdeling van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag met het eindexamenjaar van het Gemeentelijk Gymnasium in Hilversum.

 

 

 

   

Erwin Weerstra leest zelf 'Scarbo' voor van Aloysius Bertrand

 

Beschrijvende tekst

 

 

   

Presentator Mattias Spee

 

in geanimeerd gesprek met Erwin Weerstra

 

 

 

   

Sophiko Simsive is behalve een begenadigd pianiste...

 

ook een charmante gesprekspartner...

 

Zo wist hij veel te vertellen over de strijd die Clara Wieck moest voeren om in 1840 met haar uitverkoren Robert Schumann te kunnen trouwen. Hij vertelde er niet bij, dat Clara Wieck één dag voor haar 21e verjaardag trouwde met Robert Schumann, in de pastorie van het kleine dorpje Schönfeld, dat nu een voorstad van Leipzig is. Op de dag na haar huwelijk werd ze meerderjarig en had ze van vader Wieck geen toestemming meer nodig. In het tekstboekje van Koffie bij de Piano lazen we dat Schumann zich in 1856 'verdrinkt in de Rijn'.  Dit is natuurlijk onjuiste informatie. In werkelijkheid springt Schumann op 'Rosenmontag'  op 27 februari in het jaar 1854 van de Schipbrug bij Düsseldorf in het koude water van de Rijn. Enkele vissers die hem zien springen, weten hem uit het snelstromende water te krijgen, waarna ze hem weer naar zijn huis in de Bilkerstrasse brengen. Clara laat hem op eigen verzoek de volgende ochtend al wegbrengen met een koets naar het voorstadje Endenich bij Bonn. Daar wordt hij opgenomen in de psychyatrische kliniek van dr. Richartz. Hier zal hij, volkomen geisoleerd van de buitenwereld, overlijden op29 juli 1856.

 

   

Meesterpianist Geoffrey Madge

 

haalt het beste naar boven bij Sophiko Simsive...

 

 

       

         

  

Erwin Weerstra begon zijn Widmung heel overtuigend, met een mooi gedragen tempo. Enkele scherpe nuanceringen vervaagden evenwel in zijn spel, en met enkele geheugenstoringen verderop, was dit net niet helemaal de uitvoering waarop de twee bestuursleden van de Franz Lisztkring zaten te wachten. Zijn keuze voor 'Scarbo' uit de 'Gaspard de la Nuit' (1909) van Maurice Ravel getuigde van moed. Dit meesterstuk van Ravel geldt als een der moeilijkste pianowerken uit de pianoliteratuur. Heel goed vond ik dat hij zelf eerst de Nederlandse vertaling voorlas uit het gedicht van Aloysius Bertrand (1908)  Hier wordt heel treffend met zoveel woorden gezegd dat het gaat om een klein naargeestig duiveltje dat zich al klauterend langs de wanden van een kamer voortbeweegt. Erwin sloeg zich met bewonderenswaardige moed door de enorme notenreeksen, en wist daarbij heel goed de electrificerende - en soms bloedstollende spanning op de luisteraars in de zaal over te brengen.

 

   

Ook Pianist Andrey Nesterenko ....

 

moest zich gewonnen geven ....

 

 

   

De Meester is niet te flauw om zelf voor te spelen ....

 

.... om zijn bedoelingen duidelijk te maken....!

 

 

In het 2e koppel trad de al gelauwerde Sophiko Simsive (1991, Georgië) aan met de 23-jarige Louis Stassen, die haar vlotjes en met niet al te hoogdravende informatie snel op het podium wist te krijgen. Sophiko was kwartfinaliste tijdens het 10e Internationaal Franz Liszt Concours gedurende de laatste week van oktober en de 1e week van november 2014 in Utrecht. Hier in Den Bosch trad ze op tijdens het 12e seizoen op zondag 1 februari jl en toen maakte zij ook al grote indruk met haar 1e Mephistowals van Franz Liszt (Der Tanz in der Dorfschenke). Ook nu weer wist zij met veel spanning en talloze goed gedoseerde detalis de duivelse spanning die het werk nu eenmaal nodig heeft goed vast te houden. Er ontging haar nagenoeg niets. Ook Widmung werd door haar (iets te ) vlot voor het voetlicht gebracht. Wat meer bezinning op het smachtende liefdesthema zou het stuk meer diepgang verlenen.

 

       
         

 

Tenslotte mocht het 3e koppel aantreden, Pianist Andrey Nesterenko en presentator Merel Adolfsen. Nesterenko (1986, Gorki, Rusland) had zich tijdens het laatste concert in deze serie op 3 mei 2015 jl. al van zijn beste zijde laten zien, bijgestaan door zijn echtgenote Sofia Vasheruk.

Nu mocht hij ook zijn versie van Widmung laten horen. En verrrassend genoeg geen opgeklopte virtuositeit maar een mooi bezonken 1e thema, waarin veel mooie details hoorbaar werden, gevolgd door de virtuozere versie van het thema. Ook daar geen uitglijders, maar degelijk pianospel, waarin veel moois was te horen. De Ave Maria noten waren gemeend en kwamen uit zijn hart. Daarna speelde hij nog een hele gave en afgeronde interpretatie van een toch wel tamelijk onbekend pianowerk van Mili Balakirev, diens 2e Scherzo in bes. Merel Adolfsen (15, Houten) probeerde het echt goed te doen, maar is nog wat jong voor de echte presentatiewereld.

De persjury bestaande uit Piet Bal (Pianowereld), Frederic Voorn (Radio 4 en bestuurslid Lisztkring) en Peter van Korlaar (Brabants Dagblad, bestuurslid Lisztkring) waren er gauw uit en gunden Andrey Nesterenko  de Lisztprijs voor zijn vertolking van Widmung die het meest recht deed aan de intenties van het pianostuk. De persjury was ook van mening dat Sophiko Simsive de meest allround en complete pianiste was die ook de wat nukkige en snel ontstemde vleugel naar haar hand wist te zetten en beloonde haar dan ook de persprijs.

 

   

Madeleine Mastboom reikt de prijs uit voor de beste 'Eigentijds'

 

Peter van Korlaar reikt de Persprijzen en de Lisztprijs uit

 

 

   

Mattias Spee krijgt de Persprijs voor beste Presentator

 

Sophiko Simsive krijgt de Persprijs voor de beste Pianiste

   
     

 

 

In het gedeelte na de pauze wisten de oude rotten in het vak, pianist Geoffrey Madge en presentator Frits Bloemink weer met spitsvondige - en rake opmerkingen een ander licht op de prestaties van de drie pianisten en de drie presentatoren te doen schijnen. Opvallend was dat juist Geoffrey Madge de poëtische kant van Widmung sterk benadrukte.

Hierna barstte een ware prijzenregen los. Er was een bedrag van  € 7000,00 te verdelen, een schema met alle uitgereikte prijzen plaatsen we hieronder.

 

Uitslag

 

Publieksprijzen

1e plaats pianist Van den Udenhout Publieksprijs                  1000     Sophiko Simsive

2e plaats pianist Prijs Familie Labberté-Hoedemaker               500     Erwin Weerstra

3e plaats pianist Publieksprijzen Lionsclub Bolduc                    450     Andrey Nesterenko

 

Hermes Presentator-Trofee

1e prijs presentator                                                                        500     Mattias Spee

2e prijs presentator Publieksprijzen Lionsclub Bolduc                   250     Louis Stassen             

3e prijs presentator Publieksprijzen Lionsclub Bolduc                   200     Merel Adolfsen

 

Lenie van Roosmalen - Prijzen 

1e prijs                                                                                            300     Sophiko            

2e prijs                                                                                            250     Erwin    

3e prijs                                                                                            200     Andrey 

 

Deelname aan ZomerFestival t.w.v.                     1200     Alle 3 pianisten

 

Madeleine Mastboomprijs Even Eigentijds

Masterclasses Ralph van Raat t.w.v.                                            350       Alle 3 pianisten          

 

JuniorenPrijs Pianist Publieksprijzen Lionsclub Bolduc            200       Sophiko

JuniorenPrijs Presentator Publieksprijzen Lionsclub Bolduc      50       Louis     

 

PersPrijs pianist  Prijzen Lionsclub Bolduc                                  300       Sophiko

PersPrijs presentator Prijzen Lionsclub Bolduc                           100       Mattias 

 

Prijs LisztKring Nederland:

Boekenpakket  t.w.v.                                                                      100       Andrey Nesterenko

 

Castanje-prijzen

1e Prijs Pianist € 400 en presentator   € 100     Erwin en Mattias

2e Prijs Pianist € 300 en presentator   €   50     Andrey en Merel

3e Prijs Pianist € 125 en presentator   €   25     Sophiko en Louis

 

 

 

 •  Alle foto's op deze pagina: © Peter van Korlaar
 •  Alle teksten op deze pagina: © Peter van Korlaar
 •  Bron prijzenverdeling: Guido van Elk
 •  1e aanmaak van deze webpagina: 07-06-2015 © PvK

 

Stichting Pianoinstituut | pianoinstituut@planet.nl

UA-37785092-1