Home
Index
Updates 2ev
Updates 1ev
Pianostudio/Lessen
Peter van Korlaar
Pianoinstituut
10e F.Liszt Concours
Franz Liszt Concours
Lisztjubconcert 2011
Franz Liszt Kring
Liszt in Zaltbommel
Liszt aan de Waal
Componisten
Concerten-recensies
Symfonisch Concert
Orgelconcerten
Philh Zuid-Nederland
Het Brabants Orkest
Solorecitals
Korenconcerten
Senta/Winterconcert
Meisje&Zwavelstokjes
Z'Bommels Kamerkoor
Fotoalbum
Jeroen Bosch K 29-06
Capella Brab 24 juni
Femmes Vocales 23-06
Senta 04-2010
Brab Dagblad 2015
Brab. Dagblad 2014
Brab. Dagblad 2013
Brab.  Dagblad 2012
CD besprekingen
Nikola Meeuwsen-KbdP
14e KbdP Den Bosch 1
13e KbdP Den Bosch
Guldenberg Klassiek
12e KbdP Den Bosch
Vught Klassiek 2017
Vught Klassiek 2016
Vught Klassiek 2015
Vught Klassiek 2014
11e KbdP Den Bosch
10e KbdP Den Bosch
9e KbdP Den Bosch
8e KbdP Finale 2011
7e KbdP Finale 2010
7e KbdP Olga Kozlova
5e KbdP 2008
Huisconcerten
Gastenboek
Links
Sitemap

 

 

                                      De oude Lambertuskerk te Raamsdonk

Gehoord: ‘Capella Brabant’ in:

‘Hoop & Liefde’; Koorwerken van Schubert, Schumann en Brahms

Uitvoerenden: Kamerkoor Capella Brabant o.l.v. Marc Versteeg

Locatie en datum:

Lambertuskerk te Raamsdonk; zondagmiddag 24 juni 2012

Soliste: Marion Roberts, sopraan

Pianisten: Frans van der Tak en Rob Nederlof

 

Capella Brabant in 'Hoop & Liefde' een feest om erbij te mogen zijn…

 

Door Peter van Korlaar

 

Een Romantisch programma met Capella Brabant…

Uit de titel kon men al opmaken dat de ‘Romantiek’ in dit programma centraal stond, welnu dat kwam geheel volgens de verwachting uit, en zelfs meer dan dat!  ‘Capella Brabant’ is een middelgroot kamerkoor, bestaande uit geschoolde en ervaren koorstemmen. Met Marc Versteeg als dirigent werkt het koor voortdurend aan zuiverheid, timing, transparantie en stijlbewustheid. Niet eerder had het koor gekozen voor een volledige programmering met 19e eeuwse koorwerken uit de zogenaamde ‘Romantiek’. Wie daarbij denkt aan bedwelming en zoet gevooisde meezingers komt bedrogen uit. De gekozen werken vereisen nu juist datgene waar dirigent en koor zich al enige jaren voor inzetten; zo kan ‘Capella Brabant’ zich scharen onder die koren die, behorende tot het absolute Brabantse Top-segment, hooggekwalificeerde koorzang uit diverse tijdperken op een verantwoord artistieke wijze in de markt kunnen zetten.  

 

De ‘Alser Kirche’ in Wenen…

Vaak zijn mannenstemmen getalsmatig in de minderheid tegenover de vrouwenstemmen. Bij ‘Capella Brabant’ is daar niets van te merken, al in het eerste koorwerk van Franz Schubert, een danklied voor gemengd koor en piano met als titel ‘Glaube, Hoffnung und Liebe’ (D 954) viel met name de prachtige harmonische mannenpartij op, sonoor en diep van timbre. Een zelden uitgevoerd gelegenheidswerkje van Franz Schubert, dat hij componeerde voor de inwijding van een nieuwe torenklok in de zogenaamde ‘Alser Kirche’, een met barokke ornamenten versierde kerk in Alser-Vorstadt, in de 19e eeuw een voorstadje ten noorden van het Weense stadscentrum. De Alser Kirche was de kerk van waaruit Beethoven ten grave werd gedragen, op 29 maart 1827,  waarbij ruim 20.000 inwoners van Wenen op de been waren gekomen. Hij werd aanvankelijk begraven op het nieuwe ‘Währinger Friedhof’. Ongelukkigerwijs was het Schubert zelf, nadat hij tijdens Beethovens begrafenis diens fakkeldrager mocht zijn,  ruim één jaar later, op 21 november 1828, eveneens op dit kerkhof werd begraven.

 

 

         

Capella Brabant o.l.v. Marc Versteeg

 

De Pianisten Frans van der Tak en Rob Nederlof

   

 

 

Marion Roberts zegevierde als reïncarnatie van de bijbelse Mirjam...

Vervolgens stond opnieuw een zelden gehoord werk van Franz Schubert op het programma, diens Cantate Mirjams Siegesgesang (D 942) voor sopraan, gemengd koor en piano, werd zeer verbeeldend neergezet door de uit Zuid-Afrika afkomstige sopraan  Marion Roberts. Marion Roberts, gekleed in een toepasselijke rode met goud afgezette Egyptische jurk, vertokte dit curieuze en programmatische werk gloedvol en met een rijke expressie. Voor haar stem gaat geen zee te hoog, en dit kan men letterlijk opvatten als je de tekst (door Grillparzer opgeschreven) van deze compositie hoort. Door Schubert getoonzet met rijke harmonische vondsten wordt in dit ‘Siegesgesang’ verslag gedaan door Mirjam, de zus van Mozes, over de doortocht door de ‘Rode Zee’, en de daarbij gepaard gaande vernietiging van de Egyptische Farao met zijn voltallige leger. Het is een doorgecomponeerde koorcantate, waarbij de sopraan in voordurende wisselzang contrasteert met het gemengd koor. Er zijn onheilspellende en lugubere momenten te horen, met name aan het eind van het 6e couplet dat in f-mineur eindigt, als het koor de woorden: ‘Hinab, hinunter, hinunter in den Abgrund, Schwarz wie deine Brust’ zingt. En er is een fragmentarisch hoefgetrappel uit ‘Erlkönig’ te horen, wanneer de volgende tekst wordt verklankt: ‘Mann unf Pferd, Ross und Reiter, Eingewickelt, umsponnen Im Netze der Gefahr’. De cantate eindigt gelukkig in een stralend C-majeur, wanneer het 1e couplet, maar nu fugatisch getoonzet, opnieuw wordt herhaald met de woorden: ‘Gross der Herr zu allen Zeiten, Heute Gross vor aller Zeit’. De pittige (orkestrale) pianobegeleiding werd voorbeeldig neergezet door Pianist Frans van der Tak. Voor Marion Roberts stonden nog drie solowerken op het programma, waardoor haar enorme vocale mogelijkheden nog eens in volle glorie bewonderd konden worden, in het overigens iets overakoestische middenschip van deze prachtige kerk. Het laatste werk, ‘Widmung’ op. 25-1 van Robert Schumann werd vooral bekend in de pianotranscriptie die Franz Liszt ervan maakte  (S-566) Onmiskenbaar is het zo dat Schumann als slot hier een citaat heeft gebruikt uit het beroemde ‘Ave Maria’  van Franz Schubert. 

 

 

                 De 'Bijbelse Mirjam' vertolkt door Marion Roberts >

 

 

Brahms in ¾ maat…

Als laatste werk stonden de ‘Liebesliederwalzer op. 52’ van Johannes Brahms geprogrammeerd. In deze compositie draait alles om de gestyleerde ¾ maat. De ‘Weense wals’ stond bij Brahms altijd in hoog aanzien, maar de wals bij Brahms zelf is nooit echt een ‘Wiener’ te noemen, het is bij hem altijd een prachtige, beschaafde, soms zelfs wat ernstig aandoende vermaaksmuziek van hoge kwaliteit, zeg maar gerust Kunst met een grote K. Het was niet voor niets dat Brahms ooit, op een waaier van Alice Strauss, echtgenote van zijn vriend Johann, de eerste noten van ‘An der Schönen blauen Donau’ krabbelde en eronder schreef: ‘Leider nicht von mir, Johannes Brahms’. Brahms gebruikte liedteksten uit de bundel ‘Polydora’, een verzameling Oost-Europese liefdesgedichten, vertaald en uitgegeven door Georg Friedrich Daumer. Brahms arrangeerde de liederen zowel voor klein- en groot vierstemmig gemengd koor als voor vier solostemmen (S-A-T-B) en een vierhandige pianobegeleiding. Er bestaat zelfs een wat meer uitgedunde versie voor piano – 2 handen. Maar ook al in de zetting voor twee pianisten a quatre mains hebben beide pianisten letterlijk ‘hun handen vol’. Deze was met de twintig vingers van Frans van der Tak en Rob Nederlof in goede handen, beide pianisten opereerden als een hechte eenheid, helder articulerend, stuwend als het nodig was, maar nergens overheersend, geen geringe opgave in de toch wat overdadige akoestiek van de Lambertuskerk. Het eerste lied is altijd een herkenningspunt van belang (Rede Mädchen allzu liebes), ik maak voor mijzelf vaak de vergelijking met een grommende dieselmotor die aanslaat en begint te lopen. Heerlijk om te horen!

 

 

 

          Het Koor bungelde aan elastische draden…

Marc Versteeg kneedde zijn tempi alsof hij het koor aan elastische draden liet bungelen;  zo gaf hij ‘vol gas’ (accelerando) in nr. 2 (Am Gesteine rauscht die Flut) maar stond hij weer ‘vol op de rem’ met een groot vertragend lento / rubato in nr. 3,  waarbij hij zijn mannen wel heel plastisch het ‘O die Frauen’, liet klagen! In nr. 5 zag ik door het kerkvenster echt de vogels vliegen, terwijl het koor vervolgens zong: ‘Ein kleiner hübscher Vogel nahm den Flug’. Berucht is hier de tempowisseling bij ‘Leimruten Arglist, lauert an dem Ort’, ook deze werd door Versteeg en de zijnen voorbeeldig genomen, koor en begeleiders liepen nergens uit de rails! Capella Brabant was in deze liederen op zijn best, helder articulerend en met grote dynamische contrasten! Het was musiceren op het allerhoogste niveau deze middag, het koor reageerde zeer adequaat op de aanwijzingen

 

van hun dirigent en de beide pianisten legden een mooie en rijk  gevulde harmonische bodem onder deze achttien ‘Liefdeswalsen’. 

Capella Brabant in 'Hoop & Liefde' een feest om erbij te mogen zijn...

PvK - juli 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Pianoinstituut | pianoinstituut@planet.nl

UA-37785092-1