Home
Index
Updates 2ev
Updates 1ev
Pianostudio/Lessen
Peter van Korlaar
Pianoinstituut
10e F.Liszt Concours
Franz Liszt Concours
9e Concours 2011
8e Concours 2008 H1
8e Lisztconcours H2
8e Lisztconcours H3
8e Lisztconcours H4
Lisztjubconcert 2011
Franz Liszt Kring
Liszt in Zaltbommel
Liszt aan de Waal
Componisten
Concerten-recensies
CD besprekingen
Nikola Meeuwsen-KbdP
14e KbdP Den Bosch 1
13e KbdP Den Bosch
Guldenberg Klassiek
12e KbdP Den Bosch
Vught Klassiek 2017
Vught Klassiek 2016
Vught Klassiek 2015
Vught Klassiek 2014
11e KbdP Den Bosch
10e KbdP Den Bosch
9e KbdP Den Bosch
8e KbdP Finale 2011
7e KbdP Finale 2010
7e KbdP Olga Kozlova
5e KbdP 2008
Huisconcerten
Gastenboek
Links
Sitemap

Hfdst. 4.1   De Prijsuitreiking en overige uitslagen.

                Het bleef onzeker hoe de jury zou oordelen. Er viel veel voor te zeggen dat Nino Gvetadze de eerste prijs zou krijgen: voor het eerst een vrouwelijke winnaar van het concours sinds 1986, de kandidaat met de grootste poëtische - en expressieve muzikale uitstraling, een zeer charismatische podiumpersoonlijkheid enz. Ook pleitte veel voor Vitaly Pisarenko als eerste prijswinnaar, hij leverde altijd gedegen spel, als het moest virtuoos en demonisch, maar ook ingetogenheid en subtiliteit konden hem niet worden ontzegd. Bovendien is hij zes jaar jonger dan Nino. Het was daardoor voor mij niet verrassend dat hij naar huis ging met de eerste prijs en dat de tweede prijs, de publieksprijs en ook de prijs van de internationale persjury aan Nino Gvetadze werden toebedeeld. Daardoor ging zij nog met € 500 meer naar huis dan Vitaly Pisarenko zoals hieronder duidelijk mag worden.

 • Vitaly Pisarenko: eerste prijs (€ 20.000)
  • Hij krijgt ook tenminste 60 concertengagementen in binnen- en buitenland evenals een Cd-opname.
 • Nino Gvetadze : tweede prijs (€ 12.500)
  • Van Lanschot Bankiers Publieksprijs (€ 3000) en Prijs van de Muziekkritiek (€ 5000) Concerten in binnen - en buitenland.
 • Anzhelika Fuks: derde prijs (€ 7500)
  • Concerten in binnen - en buitenland.
 • Yuhi Ozaki
  • Henk de By Aanmoedigingsprijs (€ 3000), voor de beste deelnemer tot en met de leeftijd van 21 jaar, uitgezonderd de drie finalisten.

 

De drie finalisten kregen nog een speciaal voor het Franz Liszt pianoconcours ontworpen bronzen Liszt-beeldje, vervaardigd door de beeldhouwster Evelien Goedkoop. De organisatie van het Franz Liszt Pianconcours zal de eerste, tweede- en derde prijswinnaar gedurende twee jaren intensief begeleiden en bijstaan met tal van concertengagementen.

 

Nino Gvetadze

 

Hfdst. 4.2  Slotbeschouwing

                Of met de uitverkiezing van Vitaly Pisarenko als eerste prijswinnaar nu de meest overtuigende Liszt-interpreet sinds jaren is uitverkoren, valt te betwijfelen. Hij oogt wat weinig communicatief, en zal zich de komende jaren moeten inspannen om behalve een goede pianist ook een podiumperformer te worden die het vermogen heeft het publiek aan zich te binden. Daarbij komt dat, hoewel het zeer prestigieuze concours veel concurrentie van andere internationale topconcoursen met evenzovele topwinnaars ondervindt.

                De internationale preselectie heeft in ieder geval gezorgd voor een hoge kwaliteit in de kwart finale. Het niet expliciet verplicht stellen van een operaparafrase blijf ik jammer vinden, feitelijk speelde nu geen enkele finalist een dergelijke parafrase. Het niet meer verplicht stellen van de sonate heb ik niet als een echt gemis ervaren, het is ook de kunst van het programmeren om deze sonate te kunnen compenseren met andere interessante solowerken. Interessant is ook de ontwikkeling dat maar liefst vijf van de 22 kandidaten momenteel in Nederland verblijven en daar ook (nog) verder studeren. Wellicht is om redenen van programmatechnische aard gekozen voor twee finaleavonden. Een voordeel was dat beide avonden niet overladen waren en relatief vroeg beëindigd konden worden. Het aandeel van de pianisten was de tweede avond in tijd uitgedrukt wat aan de magere kant. Gelukkig speelden de kandidaten elk twee werken. Om zuiver akoestische redenen was de ‘rode blokkendoos’ in Leidsche Rijn dan zeker te prefereren geweest. Helaas is de verwachting dat in het jaar 2011, als het negende Lisztconcours van start zal gaan en daarmede het ‘zilveren jubileum’ van het Nederlandse Franz Liszt Concours gevierd zal worden, het nieuwe Vredenburg nog niet zijn poorten geopend zal hebben. Als de organisatie dan toch van het Beatrixtheater gebruik wenst te maken dan is het aan te bevelen om met moderne ‘elektronische’ middelen iets aan de ‘nagalmtijd’ van deze zaal te doen. Wellicht is tegen die tijd het probleem van de storende luchtverversing ook opgelost.

                Ik geef de organisatie graag in overweging om een grote reünie op te zetten met oud-kandidaten, oud-winnaars, juryleden, gastouders en trouwe bezoekers vanaf het eerste uur in 1986 en dat alles gelardeerd en omspoeld met feestelijke recitals met werken van Franz Liszt! In 2011 vieren we immers ook nog zijn 200e geboortedag!

 

You Tube: Vitaly Pisarenko speelt 'Danse Macabre' van Saint-Saëns / Liszt

 

 

 

 

   

Nino Gvetadze speelde het 2e Pianoconcert

van Franz Liszt

 

Vitaly Pisarenko speelde

'Danse Macabre'  van Saint-Saëns / Liszt

 

©  voor dit artikel: Peter van Korlaar (maart 2014)

     eerder gepubliceerd in het Pianobulletin (Uitg. EPTA) en in het Lisztbulletin (Uitg. Stichting Lisztkring)

©  Alle foto's: Fotografen van het Lisztconcours; met welwillende toestemming van het Lisztconcours

 

 

Stichting Pianoinstituut | pianoinstituut@planet.nl

UA-37785092-1